Reporty a Finance

Jak jsou využity vaše peníze

MAGNA ČR reaguje na světové humanitární krize efektivním využitím prostředků. Celkem 100 % z vašich darů využíváme na léčbu dětí a jejich rodin v MAGNA nemocnicích.

Jak to děláme?

Administrativní, marketingové a personální náklady spojené s chodem kanceláře v Praze jsou financovány výlučně ze zdrojů MAGNA. Díky tomu můžeme na léčbu dětí a jejich rodin v MAGNA nemocnicích použít 100% darů od české veřejnosti. Některé humanitární projekty jsou financované z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Provoz a aktivity MAGNA ČR v roce 2018

V roce 2018 obdržela MAGNA v ČR finanční dary od soukromých dárců a z veřejných zdrojů ve výši 17,4 mil. Kč

Jak je patrné z přehledu financování, MAGNA věnuje 100% veřejných prostředků na realizaci zdravotnických a humanitárních projektů. Soukromé dary jsou ze 100% taktéž využity na realizaci zdravotnických a humanitárních projektů a podporu program. Provoz organizace, její rozvoj a fundraising jsou 100% hrazeny zdroji MAGNA partnera. Přebytek ve výši 29 938,-Kč bude použit v dalších letech.


Obdržené dary 

Soukromé dary a veřejné sbírky 0,8 mil Kč (5%)
Soukromé dary - provoz a rozvoj kanceláře 4,4 mil Kč (25%)
Dary v rámci MAGNA sítě 2,3 mil Kč (13%)
Veřejné zdroje 9,9 mil Kč (57%)
Ostatní dary 29,9 tis Kč (0%)


Využití darů

Humanitární a zdravotnická pomoc 13 mil Kč (75%)
Provoz kanceláře, rozvoj organizace a fundraising, PR a marketing 4,4 mil Kč (25%)


Humanitární a zdravotnická pomoc podle jednotlivých zemí

Irák 35%
Jižní Súdán 4%
Kambodža 8%
Kongo 2%
Libanon 3%
Sýrie 41%
Podpora programů a misí 7%

Chci podpořit MAGNA

KEŇA. Kombewa. 2008. MAGNA HIV/AIDS centrum. © Martin Bandžák/MAGNA

Výroční zprávy MAGNA ČR

Každý rok zveřejňujeme výroční zprávu mapující aktivity MAGNA ČR včetně financování humanitárních projektů v zahraničí, stejně jako provozní náklady kanceláře v Praze.

Medzinárodný report aktivit 2018


Výroční zprávy MAGNA ČR na stáhnutí: 

Výroční zpráva 2017Finanční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013 
Výroční zpráva 2012 
Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2010
Výroční zpráva 2009
Výroční zpráva 2008
Výroční zpráva 2007

© Martin Bandžák/MAGNA

MAGNA ve světě

Vaše dary každoročně pomáhají realizovat tisíce konzultací, případů poskytnuté léčby a očkovacích vakcín.

Celkové příjmy MAGNA v roce 2018 dosáhly XXX , co představuje nárůst oproti roku 2017 o XXX . Díky podpoře soukromých dárců můžeme rychle a nezávisle zasahovat v době humanitárních katastrof. V roce 2018 dosáhl podíl soukromých a ostatních darů X%.

V roce 2018 poskytovala MAGNA zdravotnickou a humanitární pomoc v 6 zemích světa a vynaložila XXX € (X%) k provozování programů. Náklady na komunikaci s dárci a administrativu dosáhly XXX € (X%).

Odkud peníze pocházejí?

V rámci snahy zajistit naši nezávislost se snažíme udržovat vysokou úroveň soukromého darů. V roce 2018 pocházelo ze soukromých zdrojů XX% příjmů MAGNA. Umožnilo to více než XX tisíc individuálních dárců a soukromých nadací. Mezi veřejné instituce poskytující financování MAGNA projektů patřily kromě jiných hlavně vlády Slovenska a České republiky, agentury OSN jako UNICEF, WFP, OCHA, UNFPA.

Kde byly peníze použity?

Afrika 51%
Střední Východ 27%
Asie 21%
Evropa 1%

Jak byly peníze použity?


Celkové výdaje

Sociální mise 97%
Získávání finančních prostředků 1%
Management a všeobecná správa 2%

Sociální mise - 97% celkových výdajů

Výdaje na program 96%
Podpora programu 3%
Ostatní humanitární činnosti 1%

Výdaje na program podle druhu 

Personální 54%
Zdraví a výživa 19%
Přeprava tovaru a skladování 11%
Výdaje na kanceláře  10%
Logistika a sanitace 3%
Komunikace 1%
Ostatní 2%

Největší kategorie výdajů je určena na personální náklady: 54 procent výdajů zahrnuje všechny náklady související s místními a také mezinárodními zaměstnanci (včetně letenek, pojištění, ubytování atd.).

Kategorie zdraví a výživa zahrnuje léky a zdravotnické vybavení, vakcíny, poplatky za hospitalizaci a terapeutické jídlo. Dodávka těchto materiálů je zahrnuta v kategorii doprava a skladování.

Logistika a sanitace zahrnuje stavební materiály a vybavení zdravotnických center, sanitární a logistické potřeby. Kategorie ostatní zahrnuje například granty pro externí partnery a daně.

MAGNA report aktivit 2018

JUŽNÝ SUDÁN. Terekeka. 2011. Lôžková časť miestnej nemocnice. ©Martin Bandžák/MAGNA

Dárci a partneři MAGNA ČR

Dbáme na to, aby všechny dárcovské příspěvky sloužily k léčbe a zachraňování životů a nebyly použity na administrativu či marketing organizace. Díky velkorysé podpoře Martina a Danky Kúšikových, kterí od roku 2016 pokrývají administrativní, marketingové a personální náklady spojené s chodem kanceláře v Praze, jde každá koruna, tedy 100 % z Vámi darované částky, rovnou do našich programů

Martin Kúšik: "Podporujeme projekty, které v dlouhodobém časovém horizontu míří k systémové změně a je pro ně důležitá udržitelnost. Myslím, že budování MAGNA nemocnic v Kambodži a v jiných zemích a poskytování léčby dětem, je správná cesta."

Partnerství s Martinem a Dankou Kúšikovými nám umožní také směřovat prostředky od firem, nadací a institucí výlučně na pokrytí nákladů spojených s implementací projektů.

Chci podpořit MAGNA

FILIPÍNY. Cyklón Hayian. 2013. © Martin Bandžák/MAGNA

Vaše dary platí každý rok tisíce konzultací, ošetření a očkování.

Jak jsou vaše dary využity
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím