KEŇA

Report aktivít 2012

V Keni v roku 2012, MAGNA projekty situované v oblastiach Garissa a Msambweni odpovedali na hladomor, podvýživu a HIV/AIDS.

17 422 ambulantných vyšetrení HIV/AIDS pacientov

15 146 ťažko podvýživených detí v nutričnom programe  

9 nutričných terapeutických centier

MAGNA v roku 2012 úspešne rozšírila decentralizované poskytovanie starostlivosti pacientom s HIV/AIDS z jedného zdravotníckeho zariadenia v nemocnici Msambweni do ďalších zariadení – Lunga Lunga a Vitsangalaweni. Vysoký počet pacientov si vyžiadal rozšírírenie programu s cieľom byť bližšie k pacientovi. Program zahŕňal lekársku starostlivosť, vzdelávanie, emocionálnu a sociálnu podporu pacientov. V roku 2012 MAGNA poskytla liečbu a starostlivosť 1 580 pacientom, (vrátane 197 HIV pozitívnym pediatrickým pacientom a 169 deťom vystaveným nákaze vírusom HIV). Vykonali sme 17 244 lekárskych prehliadok vrátane 4 392 lekárskych prehliadok pediatrických pacientov.

Zároveň sme poskytli 720 individuálnych konzultácií HIV pozitívnych tehotným matkám a 3 280 prenatálnych vyšetrení. 60 HIV pozitívnych tehotných žien bolo zaradených do programu na zastavenie prenosu vírusu HIV z matky na dieta (PMTCT).

V Msambweni MAGNA vyšetrila 14 313 pediatrických pacientov v 3 zdravotníckych zariadeniach počas piatich mesiacov trvania nutričného programu. Akútna podvýživa bola zistená u 900 detí. Vykonali sme 2 588 nutričných prehliadok. 123 detí s vážnou akútnou podvýživou so zdravotnými komplikáciami bolo hospitalizovaných v stabilizačnom centre.

MAGNA poskytla plnú technickú a personálnu podporu pre nutričný program na území Iftin v oblasti Garissa.Projekt poskytol nutričné služby v 7 zdravotníckych strediskách. MAGNA vyšetrila 14 246 detí do 5 rokov. 10 902 (2 925 detí s ťažkou podvýživou a 7 977 detí so stredne ťažkou podvýživou) podvyživených pediatrických pacientov podstúpilo liečbu a vykonali sme 32 645 nutričných prehliadok.

Liečenie absolvovalo aj 2 066 tehotných a dojčiacich žien. 5 260 detí bolo zaočkovaných a 3 392 dostalo vitamín A.

Každá koruna Vašeho daru pomáhá léčit.

Financování a transparentnost
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím